Публічна оферта

Публічний договір

Інтернет-магазин музичних інструментів та обладнання Muzline https://muzline.ua, далі "продавець", відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, надає «покупцеві» сервіс для здійснення покупок музичних інструментів, обладнання та аксесуарів для них, звукового та світлового обладнання, Обладнання для сцени та DJ, Студійне обладнання, комутацію, а також подібну продукцію в асортименті на умовах, наведених нижче:

Загальні положення

Публічний договір купівлі-продажу, встановлює для покупців рівні умови купівлі товару. Винятки становлять покупці, яким за Законом України надано пільги. 

Публічна оферта - пропозиція продавця будь-якому покупцеві укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, передбачених цим публічним договором, відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України. 

Товар - Музичні інструменти, обладнання та аксесуари для них, звукове та світлове обладнання, Обладнання для сцени, обладнання для DJ, Студійне обладнання, комутація, а також подібні вироби представлені в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://muzline.ua.

Істотний недолік - порушення цілісності товару, яке обумовлює неможливість або неприпустимість коректного його цільового використання, що виникли з вини продавця, після їх усунення з’являються знову з причин, незалежних від покупця і при цьому володіють однією з ознак, наведених нижче:

 • недолік носить непереборний характер;
 • ремонт вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • недолік принципово змінює властивості товару.

Власник Інтернет-сайту (інтернет-магазину) https://muzline.ua - фізична особа-підприємець Орлов Роман Вікторович та / або інші фізичні особи-підприємці, що діють відповідно до положень ексклюзивних договорів, укладених з фізичною особою-підприємцем Орловим Романом Вікторовичем.

Згода з публічним договором

Покупець підтверджує повне і безумовне прийняття публічної оферти, здійснивши замовлення товару одним із способів, наведених нижче:

 • зробивши замовлення через кошик в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://muzline.ua/checkout;
 • зробивши замовлення за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою https://muzline.ua/contact;
 • зробивши замовлення особисто в шоу-румі за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського 43/2, ТЦ "фестивальний«, 2-й поверх (позначені вище способи далі в тексті разом або окремо позначаються як»замовлення"). 

Цей публічний договір вступає в дію і є укладеним без подальшого двостороннього підписання з моменту отримання продавцем замовлення від покупця.

Про Товар

Для активації договору купівлі продажу продавець передає покупцеві запитуваний Товар з асортименту, а покупець приймає і оплачує Товар відповідно до положень цього публічного договору.

Основні Користувальницькі і технічні характеристики кожного товару розміщені в публічному доступі в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://muzline.ua.

Якість і гарантія

Якість товару в асортименті інтернет-магазину https://muzline.ua відповідає міжнародним стандартам і технічним умовам, встановленим офіційною сертифікаційною документацією, в якій представлені вимоги до його якості та критерії відповідності еталонним зразкам.

Продавець надає документацію про гарантійні зобов’язання на Товар, що діє в межах терміну, зазначеного компанією-виробником товару.

Якщо Покупець виявляє недоліки Товару протягом терміну дії гарантійних зобов’язань, він має право на:

 • часткове зниження вартості товару;
 • безкоштовний ремонт товару в позначений гарантійним документом термін;
 • компенсацію витрат, зроблених Покупцем при усуненні недоліків товару. 

Якщо Покупець виявляє суттєві недоліки Товару протягом строку дії гарантійних зобов’язань, він має право на:

 • негайне розірвання публічного договору та повернення повної грошової суми, сплаченої за Товар;
 • вимога заміни товару на такий же або аналогічний за характеристиками з асортименту магазину продавця. 

Протягом терміну дії гарантійних зобов’язань, а також після закінчення цього терміну, доставка товару для ремонту та усунення недоліків здійснюється за рахунок Покупця.

Доставка Товару

Доставка товару проводиться по всій території України способами, передбаченими в інтернет-магазині, ознайомитися з якими можна на сторінці https://muzline.ua/pay_and_delivery.
За збереження товару під час доставки повну відповідальність несе продавець, аж до моменту його товару Покупцеві.
При здійсненні доставки товару третіми особами-службою доставки, кур’єром або експедиторською компанією, повну відповідальність за збереження товару несе зазначена третя особа, аж до моменту передачі товару Покупцеві.

Доставка товару Покупцеві здійснюється в наступні терміни:

 • протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження реєстрації замовлення за умови наявності товару на складі у продавця;
 • в термін, узгоджений Покупцем і Продавцем в індивідуальному порядку. 

Товар переходить в абсолютне право володіння до Покупця в момент оплати 100 (ста) % вартості товару будь-яким передбаченим способом.

Вартість і оплата товару

Актуальна вартість товару на момент здійснення замовлення вказана в інтернет-магазині https://muzline.ua, підтверджується продавцем після отримання замовлення від покупця.


Покупець оплачує Товар в наступному порядку:

 • при наявності товару на складі у Продавця Покупець оплачує 100 (сто) % його вартості в день отримання товару;
 • при здійсненні замовлення або у разі оформлення замовлення на виготовлення Товару, Покупець сплачує протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення 70 (сімдесят) % від загальної суми вартості Товару, решта (тридцять) % від загальної суми вартості Товару Покупець оплачує в день одержання Товару, до фактичної його передачі.

Оплата на підставі виставленого продавцем покупцеві рахунку або іншим взаємно узгодженим способом.

Всі розрахункові платежі здійснюються в національній грошовій валюті України-гривні.

Оплата товару може проводитися одним із способів, зазначених нижче:

 • готівкою;
 • шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок продавця.

Продавець має право здійснити продаж товару з розстрочкою платежу, умови і порядок якого визначаються продавцем і вказані на сторінці https://muzline.ua/credit/.

Відповідальність Сторін

За порушення зобов’язань публічного договору продавець і покупець несуть відповідальність відповідно до чинним законодавством України.

Порушивши строк здійснення платежу, позначений публічним договором, покупець зобов’язаний сплатити продавцю пеню, розмір якої відповідає подвійній обліковій ставці Національного банку України та нараховується за кожен день прострочення платежу.

Якщо Продавець порушує терміни доставки товару, позначені публічним договором, він зобов’язаний компенсувати покупцеві суму, розмір якої відповідає подвійній обліковій ставці Національного банку України, що нараховується за кожен день прострочення термінів доставки.

Якщо Продавець за своєю ініціативою, достроково і в односторонньому порядку припиняє виконання своїх зобов’язань публічного договору до моменту доставки товару Покупцеві, він зобов’язаний повернути покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати.

Нарахування та виплата пені або штрафу не звільняють сторони від виконання зобов’язань за публічним договором.

У разі виникнення обставин непереборної сили та форс-мажору сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим публічним договором. 

Термін дії публічного договору

Цей Публічний договір набирає чинності з моменту його здійснення Покупцем замовлення будь-яким із зазначених у договорі способів, і діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань.

Дія публічного договору може бути достроково припинена:

 • за взаємною згодою сторін;
 • з ініціативи Покупця, який повідомляє про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання товару;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору, що має бути підтверджено відповідним офіційним документом.

Додаткова умова

Невиконання або неналежне виконання умов публічного договору тягнуть за собою виникнення спорів, що вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Спори, не врегульовані шляхом проведення переговорів, передаються на розгляд до судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

У випадках, не врегульованих цим публічним договором, сторони діють відповідно до дійсного законодавства України.

З моменту оформлення замовлення Покупець підтверджує, що він повідомлений про включення особистих персональних даних, добровільно наданих продавцю, в базу персональних даних «Контрагенти».

Покупець дає продавцю інформовану згоду на обробку наданих персональних даних, відповідно до оголошеної мети їх обробки, відповідно до чинного законодавства України. Також Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

Покупець дає інформовану згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п’яти) років з моменту оформлення замовлення і передачі персональних даних.

Покупець дає інформовану згоду на доступ до персональних даних, включених до бази персональних даних» Контрагенти", третім особам у порядку, передбаченому чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу зазначених персональних даних, якщо така передача здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

Претензії та гарантійний ремонт

Претензії від покупців приймаються продавцем за наступною адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського 43/2, ТЦ «фестивальний», 3-й поверх.
Гарантійний ремонт товару проводиться продавцем за наступною адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського 43/2, ТЦ «фестивальний», 3-й поверх.

Місцезнаходження та реквізити продавця.

м. Київ, просп. Червоної Калини (Володимира Маяковського), 43/2, ТЦ «фестивальний», 2-й поверх.
для скарг і пропозицій: info@muzline.ua
Тел.: +380 44 333-72-00